menu
HEP skupina

HEP skupina je elektroenergetsko podjetje, ki se že več kot stoletje ukvarja s proizvodnjo, prenosom in distribucijo električne energije, v zadnjih desetletjih pa tudi z oskrbo kupcev s toplotno energijo in z distribucijo plina. HEP skupina se ravna po načelih okolju prijazne proizvodnje električne in toplotne energije, energetske učinkovitosti in trajnega poslovanja, svojim kupcem pa zagotavlja kakovostne storitve po nizkih stroških.

HEP skupina je pri oskrbi z električno energijo vodilna na hrvaškem trgu z več kot dva milijona obračunskih merilnih mest. Preko odvisnih družb pa deluje na trgih Slovenije, Srbije ter Bosne in Hercegovine.