menu
Čista energija

Čista energija – rešitev za trajnost in prihranke!

Proizvod Čista energija je:

  • električna energija iz Nuklearne elektrarne Krško, ki je proizvedena brez uporabe fosilnih goriv in ne povzroča emisij CO2 v ozračje,
  • idealna rešitev za odjemalce, ki želijo zadovoljiti svoje potrebe po električni energiji brez emisij CO2, vendar po nižji ceni v primerjavi z energijo iz obnovljivih virov,
  • namenjena podjetjem, ki želijo zmanjšati svoj ogljični odtis na okolje in poskrbeti za trajnostno poslovanje.

Cena Čiste energije se oblikuje mesečno v skladu z Metodologijo za izračun cen in gibanjem cen na trgu za trgovanje z Potrdili o izvoru. Vsako potrdilo o izvoru predstavlja 1 MWh električne energije, proizvedene v Nuklearni elektrarni Krško.

Za dodatne informacije smo vam na voljo na: info@hep-energija.si.

Izbira izdelkov Čiste energije zmanjša ogljični odtis vašega podjetja in prispeva k uspešnemu poslovanju vašega podjetja.