menu
Tarifni modeli

Enotarifni model

Namenjen je za male podjetnike (pisarne, kioski, manjše trgovine itd. - delo v eni izmeni).
Merjenje celotne porabe električne energije se zaračunava po enotni tarifi.
Primerno za obračunska merilna mesta na nizki napetosti.

Tarifne postavke za obračun:
ET – delovna energija po enotni dnevni tarifi (EUR/kWh)

Enotne tarifne postavke veljajo v primerih, ko ima odjemalec nameščeno enotarifno merilno napravo ali ko se končni odjemalec odloči za enotarifni način obračunavanja omrežnine. ET velja v času od 00.00 do 24.00 ure.

Zakaj izbrati enotarifni model?
Primeren je za kupce, ki večinoma električno energijo porabljajo preko dneva.
Ponuja enakomerno porabo in brezskrbnost kupca glede njegove porabe električne energije.


Dvotarifni model

Namenjen je ključnim velikim kupcem (ladjedelnice, steklarstvo, železarne, industrija aluminija, bolnišnice, poslovne stavbe, obrati, večje trgovine itd.) ter malim podjetnikom (pisarne, kioski, majhne trgovine itd. - delo v dveh ali treh izmenah)

Obsega merjenje električne energije v dveh tarifah: višji in nižji.
Obračunska merilna mesta so lahko pri visoki, srednji in nizki napetosti, opremljena z merilnimi napravami z možnostjo shranjevanja krivulje obremenitve.

Tarifne postavke za obračun:
VT – delovna energija po višji dnevni tarifi (EUR/kWh)
MT – delovna energija po manjši dnevni tarifi (EUR/kWh)

Zakaj izbrati dvotarifni model?
Primeren je za kupce, ki porabljajo več kot 10% električne energije v manjši tarifi (npr. razmerje VT/NT = 90/10 ali več).
Možnost zmanjšanja računa za električno energijo z uporabo večjih potrošnikov v času manjše tarife.


VT – višje dnevne tarifne postavke se obračunavajo vsak delavnik od 6. do 22. ure. V obdobju, ko velja poletni čas, se za končnega odjemalca obračunavajo višje dnevne tarifne postavke od 7.00 do 23.00 ure, v kolikor njegova krmilna naprava ne omogoča programske nastavitve prilagajanja na poletni čas.

MT – manjše dnevne tarifne postavke se obračunavajo v preostalem času in ob sobotah, nedeljah ter dela prostih dnevih od 00.00 do 24.00 ure. V primeru, če končni odjemalec nima ustrezne krmilne naprave, ki bi evidentirala porabo električne energije v času MT ob sobotah, nedeljah in dela prostih dnevih, potem se upošteva čas MT, odvisno od zmožnosti prilagoditve krmilne naprave evidentiranja porabe električne energije ob sobotah, nedeljah in dela prostih dnevih.