menu
Zelena energija

Kupcem ponujamo edinstven proizvod blagovne znamke ZelEn. Poimenovanje ZelEn je skovanka iz besedne zveze zelena energija, ki je temeljni del novega proizvoda – električna energija, proizvedena iz obnovljivih virov. Kupci, ki se odločijo za proizvod ZelEn, lahko na svoje izdelke vtisnejo zaščitni žig ZelEn, ki zagotavlja, da se za proizvodnjo uporablja samo zelena električna energija. Z izbiro proizvoda ZelEn podjetje dokaže svojo družbeno odgovornost in zavzemanje za čisto okolje. Naš uspeh je temelj za zagotavljanje raznovrstnih storitev in energetskih proizvodov, ki jih prilagodimo zahtevam kupcev, tem pa dajemo na razpolago svoje znanje in izkušnje. Izvor električne energije se dokazuje z razveljavljanjem zadostnega števila potrdil o izvoru električne energije v registru potrdil o izvoru električne energije, ki ga vodi Agencija za energijo, skladno z veljavno metodologijo določanja izvora električne energije in pravil o uporabi registra potrdil o izvoru električne energije.

Vsako potrdilo o izvoru predstavlja 1 MWh električne energije, ki je 100-odstotno proizveden iz obnovljivih virov energije. Pravica do uporabe blagovne znamke ZelEn – prijatelj narave Kupec pridobi pravico do uporabe zaščitene blagovne znamke ZelEn za promocijske in marketinške namene za čas trajanja pogodbe o proizvodu ZelEn. Blagovna znamka je zaščitena pri Državnem uradu za intelektualno lastnino in Mednarodnem registru blagovnih znamk, ki ga vodi Svetovna organizacija za intelektualno lastnino (WIPO).

REFERENCE